Pomůcky GVD 2011/2012
platí od 11. prosince 2011

Vydávané odborem jízdního řádu a kapacity dráhy SŽDC
Knižní jízdní řády (KJŘ)
Nákresné jízdní řády (NJŘ)  /formát PDF/
Sešitové jízdní řády pro osobní dopravu (SJŘ Os)  /formát DOC/
Sešitové jízdní řády pro nákladní dopravu (SJŘ N)  /formát DOC/
Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků  
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků   /formát DOC/  
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy
Příloha k rozkazu o zavedení GVD:
Brno Hradec Králové Ostrava
Plzeň Praha Ústí nad Labem
Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy
Seznam tras nákladních vlaků smluvních dopravců
Vydávané dopravcem České dráhy
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 1  
Vydávané dopravcem ČD Cargo
Plán řadění nákladních vlaků ND
Plán vlakotvorby  
Přehled vlaků nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže
Vlaky pro přepravu pošty
Směrnice pro přechod do nového GVD - opatření trvalé platnosti
Další informace
Kalendář
Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd
Seznam tratí pro zpracování tabulek traťových poměrů
Mapy železniční sítě
Plánky stanic
Technické informace, kontakty
Fonty SENA
Fonty ASO

Údaje a informace poskytované na tomto nosiči je možno použít jen pro služební potřebu. Poskytování těchto dat jiným subjektům a použití pro jiné než služební účely může být hodnoceno jako porušení pracovní kázně.