Pomůcky GVD 2012/2013
platí od 9. prosince 2012

Vydávané odborem jízdního řádu a kapacity dráhy SŽDC
Knižní jízdní řády (KJŘ)
Nákresné jízdní řády (NJŘ)  /formát PDF/
Sešitové jízdní řády pro osobní dopravu (SJŘ Os)
Sešitové jízdní řády pro nákladní dopravu (SJŘ N)
Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků   /formát DOC/  
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy
Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy
Vydávané dopravcem České dráhy
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 1  
Další informace
Kalendář
Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd
Seznam tratí pro zpracování tabulek traťových poměrů
Mapy železniční sítě
Plánky stanic
Technické informace, kontakty
Fonty SENA
Fonty ASO

Údaje a informace poskytované na tomto nosiči je možno použít jen pro služební potřebu. Poskytování těchto dat jiným subjektům a použití pro jiné než služební účely může být hodnoceno jako porušení pracovní kázně.