Mapy pro širokou veřejnost
 


Mapa zveřejněná v knižním jízdním řádu

/formát PDF/


Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu

/formát PDF/Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek

/formát PDF/
komentář k mapě


Vyznačení krajů

/formát PDF/


Tranzitní koridory

/formát PDF/

Organizační členění
 


Regionální centra provozu a provozní obvody ČD, a.s.

/formát PDF/


Rozdělení tratí podle nákresných jízdních řádů

/formát PDF/Kategorie drah a provozovatelé drah

/formát PDF/


Číslování vlaků na jednotkové pozici

/formát PDF/

Technické parametry tratí
 


Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a čísla tratí podle tabulek traťových poměrů

/formát PDF/Traťová zabezpečovací zařízení

/formát PDF/
Mapa slouží pouze pro orientační potřebu


Kódy tratí pro kombinovanou dopravu

/formát PDF/


Dovolené traťové třídy zatížení

/formát PDF/


Vlakový zabezpečovač

/formát PDF/Největší traťové rychlosti

/formát PDF/
Mapa slouží pouze pro orientační potřebu

 
Data uvedená v mapách jsou bez záruky.
Případné připomínky sdělte zpracovateli. Není-li v mapě uvedeno jinak, pak jím je Ing. Pavel Krýže, Ph.D.,
SŽDC, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy, telefon: 972 241 580