PLÁNKY STANIC

V nabídce PLÁNKY STANIC se nacházejí schemata, která obsahují základní popis zvolené stanice. Rozsah základních údajů o stanici odpovídá požadavkům IS SENA na data nezbytná pro konstrukci jízdního řádu. Spolu se schematy stanic zde tedy najdete následující údaje:

Tento popis je doplněn o další údaje, např. polohy seřaďovacích návěstidel, polohy výhybek včetně způsobu jejich přestavování, užitečné délky dopravních kolejí ( mezi návěstidly, pokud jsou u každé koleje, popř. mezi námezníky příslušné koleje ), přejezdy v obvodu stanice a pod.

Vzhledem k probíhajícím obnovám a rekonstrukcím infrastruktury mohou nastat situace, kdy údaje o příslušné ŽST ztratily svou aktuálnost. Požadavky na opravy a doplnění dat projednejte se zpracovateli podle příslušného obvodu:

Zpracovatel Sídlo Telefon E-mail
ing.Pagáč Josef Ostrava 9727-65165 Pagac@szdc.cz
ing.Tomášek Jiří Týniště nad Orlicí 9723-42877 TomasekJ@szdc.cz