Pomůcky GVD 2006


Vydávané odborem řízení provozu a organizování drážní dopravy
Nákresné jízdní řády (NJŘ)  
Sešitové jízdní řády (SJŘ)  
Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků     
Příloha k rozkazu o zavedení GVD
Brno            Ostrava           Č.Třebová
Plzeň           Praha             Ústí n.L.
Podklady generované IS SENA
Seznamy vlaků pro zaměstnace
formát dbf, čitelný např. v EXCELU

Příjezdy a odjezdy vlaků pro cestující
Program na tvorbu vývěsných příjezdů a odjezdů vlaků pro cestující
Vydávané odborem osobní dopravy a přepravy
Vlaky osobní dopravy, část 1 - 3
Vlaky osobní dopravy, část 4 (řazení os vlaků)
Úvod
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    Ústí n.L.+K.Vary
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 1
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 2
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    Ústí n.L.+K.Vary
Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    Ústí n.L.+K.Vary
Vydávané odborem nákladní dopravy a přepravy
Plán řadění nákladních vlaků ND
Plán vlakotvorby   /Rozkaz o přechodu do nového plánu vlakotvorby/
Přehled vlaků nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže
Vlaky pro přepravu pošty
Plány spojů pro dopravu vozů se sběrným zbožím
Další informace
Tabulky traťových poměrů

Základní předpisy ČD
Kalendář
Plánky stanic 2006-všechny, 15MB Formát .ace, rozbalí např. Windows (Total) commander nebo WinRar
Mapy
Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd
Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy
Strategie postupu příprav a harmonogram setavy JŘ 06/07
Oběhy HDV SK
Oběhy HDV CZ

Na tomto webu není zveřejněna žádná utajovaná skutečnost dle zákona o ochraně utajovaných skutečností, obchodní tajemství, osobní údaje, žádný software ani jiné předměty autorskoprávní ochrany.