Pomůcky GVD 2008/2009
platí od 14. prosince 2008

Vydávané odborem jízdního řádu a kapacity dráhy SŽDC
Sešitové jízdní řády (SJŘ)  /osobní dopr./
Sešitové jízdní řády (SJŘ)  /nákladní dopr./
Nákresné jízdní řády (NJŘ)  
SJŘ zvláštních vlaků
Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků     
Příloha k rozkazu o zavedení GVD:
Brno Hr. Králové Ostrava
Plzeň Praha Ústí n.L.
Katalog nabídkových tras
provozovatele dráhy

Vydávané odborem osobní dopravy a přepravy ČD
Vlaky osobní dopravy, část 1 - expresní vlaky a rychlíky
Vlaky osobní dopravy, část 3 - spěšné, osobní a soupravové vlaky :
Brno+Jihlava Hr.Králové+Pardubice+Liberec
Ostrava+Olomouc+Zlín Plzeň+Č.Budějovice
Praha Ústí n.L.+K.Vary
Rozkaz o doprovodu vlaků, sešit 1
Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy:
Brno+Jihlava Hr.Králové+Pardubice+Liberec
Ostrava+Olomouc+Zlín Plzeň+Č.Budějovice
Praha Ústí n.L.+K.Vary
Vydávané společností ČD Cargo
Plán řadění nákladních vlaků ND
Plán vlakotvorby   /Rozkaz o přechodu do nového plánu vlakotvorby/
Přehled vlaků nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže
Vlaky pro přepravu pošty

Další informace
Tabulky traťových poměrů 2009
Plánky stanic 2009
Mapy 2009
Základní předpisy SŽDC
Seznam tras nákladních vlaků smluvních dopravců
Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd
Zaměstnanci OJ spoluodpovědní za přípojové vazby v odbočných stanicích
OBĚHY HDV ČD
OBĚHY HDV CARGONa tomto webu není zveřejněna žádná utajovaná skutečnost dle zákona o ochraně utajovaných skutečností, obchodní tajemství, osobní údaje, žádný software ani jiné předměty autorskoprávní ochrany.